Điều kiện pháp lý tại Cocobay


Khách hàng muốn biết Cocobay Đà Nẵng có đủ điều kiện pháp lý hay chưa thì nên xem qua danh sách phía dưới.

Ngày 7/11, Sở Xây dựng Đà Nẵng công bố danh sách 05 dự án trên địa bàn TP đủ điều kiện bán\hình thành trong tương lai.

Sở Xây dựng Đà Nẵng cho biết, theo quy định pháp luật, chủ đầu tư phải có văn bản gửi Sở Xây dựng kèm theo hồ sơ giấy tờ chứng minh nhà ở hình thành trong tương lai có đủ điều kiện theo quy định.

Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng Đà Nẵng thông báo danh sách 5 dự án trên địa bàn thành phố đủ điều kiện bán ở hình thành trong tương lai, tính đến hiện tại. Trong số 5 dự án đủ điều kiện này có một số cái tên khá nổi như Cocobay của Tập đoàn Empire, khu tổ hợp và khách sạn Alphanam Luxury.

Pháp lý tại dự án Cocobay

Pháp lý tại dự án Cocobay

Cùng việc công bố danh sách, Sở Xây dựng Đà Nẵng lưu ý chủ đầu tư dự án trước khi bán nhà ở hình thành trong tương lai phải được ngân hàng có đủ năng lực bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư với khách hàng khi chủ đầu tư không bàn giao nhà ở theo đúng tiến độ cam kết.

Trường hợp sau khi Sở Xây dựng có thông báo nhà ở đủ điều kiện bán nhưng chủ đầu tư không bán mà thực hiện thế chấp thì việc bán nhà ở này sau khi thế chấp chỉ được thực hiện khi có đủ điều kiện và văn bản thông báo của Sở Xây dựng.